Prevalence Study of Abuse and Violence against Older Women.

Results of a Multi-cultural Survey Conducted in Austria, Belgium, Finland, Lithuania, and Portugal

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2011
  • Författare: Minna-Liisa Luoma, et al.
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

År 2011 publicerades en multinationell studie om våld mot kvinnor, äldre än 60 år, genomförd i fem europeiska länder. Sammantaget deltog 2880 kvinnor i Belgien, Finland, Litauen, Portugal och Österrike. Studien undersökte utsatthet för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, ekonomiskt utnyttjande, försummelse samt kränkning av rättigheter. Utsatthet där förövaren varit en främling exkluderades.

Av kvinnorna rapporterade 44,6 procent utsatthet för psykiskt våld, drygt 4 procent kontrollerande beteende, knappt 12 procent hot, knappt 4 procent fysiskt våld och 3,4 procent sexuellt våld sedan 55 års ålder. 

För samtliga former av våld och övergrepp var den vanligast förekommande förövaren kvinnans nuvarande make eller partner. Undantaget var försummelse, då det vanligen hade varit kvinnans dotter eller son (inklusive ingifta) som utsatt henne. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18