Violence against women : an EU-wide survey. Main results report

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2014
  • Avsändare: European Union Agency for Fundamental Rights
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

Den här rapporten grundas på intervjuer med 42 000 kvinnor i Europeiska unionens (EU:s) 28 medlemsländer. Den visar att våldet mot kvinnor, och särskilt könsbaserat våld som i oproportionerlig grad drabbar kvinnor, utgör en omfattande kränkning av de mänskliga rättigheterna som EU inte har råd att bortse från.

I undersökningen tillfrågades kvinnor om sina erfarenheter av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, däribland våld i nära relationer (våld i hemmet). De fick också frågor om stalkning, sexuella trakasserier och den roll som ny teknik spelat i kvinnors erfarenheter av övergrepp. Dessutom ställdes frågor om deras erfarenheter av våld i barndomen. Det som framträder är en bild av omfattande övergrepp som påverkar många kvinnors liv, men som systematiskt underrapporteras. 

Se också en kortare sammanfattning på svenska

Senast uppdaterad: 2021-11-18