Challenging the Public/Private Divide : Feminism, Law, and Public Policy

  • Utgivningsår: 1997
  • Redaktör: Susan B. Boyd
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Västerländsk filosofi har länge karaktäriserats av en ideologisk uppdelning mellan privat och offentligt. Under industrialiseringen könades denna uppdelning och män kom att dominera det offentliga (politik och arbetsmarknad) medan kvinnor förpassades till de privata sfärerna (familj och hem). Trots krav på att kvinnor ska få ökad tillgång till det offentliga förfördelas kvinnor på arbetsmarknaden samtidigt som de förväntas ta huvudansvar för familj och hushåll. Denna antologi syftar till att utifrån ett intersektionellt perspektiv ifrågasätta dikotomin privat/offentligt.

Senast uppdaterad: 2021-11-18