Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer.

En slutredovisning av kompetensstödet och utvecklingsmedlen 2016–2018

Information om publikationen

Socialstyrelsen har analyserat utvecklingsmedel för kompetensutveckling och utveckling av rutiner för arbetet för att stoppa våld i nära relationer. Medlen för 2016–2018 har gått till regioner, kommuner och ideella organisationer.

Alla regioner har använt medlen de fått för att utveckla sitt arbete för att upptäcka våldet inom hälso- och sjukvården. De har förbättrat det systematiska och långsiktiga arbetet, infört rutiner och utvecklat samverkan med till exempel socialtjänsten och polisen.

Det är fler kommuner som använder medlen än tidigare. Främst har medlen gått till utbildning och till att införa metoder för att fråga om våld. De ideella organisationerna har använt medlen för direkt stöd till individer och för utbildning.

Alla som fått del av bidragen uppger att de kunnat utveckla arbetet på ett sätt som inte varit möjligt utan bidrag. För att fortsätta arbetet och för att det ska bli mer systematiskt och långsiktigt behövs fortsatt stöd.