Tystnadskulturer. En studie om tystnad mot rättsväsendet

Information om publikationen

Det har blivit allt svårare att få brottsoffer och vittnen att lämna uppgifter till rättsväsendet, vilket får konsekvenser både för brottsoffren själva och i förlängningen även på samhällelig nivå. Vad motiverar denna tystnad gentemot rättsväsendet, och hur får man fler att bryta den?

Fem fokusområden i rapporten:

Brott inom en hederskontext
Relationsvåld
Kriminella nätverk
Brott i socialt utsatta områden
Brott mot och inom organisationer.