Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2019

– Om utsatthet, otrygghet och förtroende (2019:11)

Information om publikationen

I den här rapporten redovisas de övergripande resultaten från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2007–2019. I rapporten sammanfattas resultaten uppdelat på frågeområdena utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas kontakter med rättsväsendet. Av de 200 000 personer som ingick i urvalet i NTU 2019 var det cirka 73 500 personer som deltog.