WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women

: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. Summary

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2005
  • Redaktör: Claudia García-Moreno
  • Avsändare: World Health Organization (WHO)
  • Läs mer: Libris
Senast uppdaterad: 2021-11-18