Nationell rapport från Sverige inom ramen för den tredje cykeln av Universal Periodic Review.

Regeringens senaste rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 34

Information om publikationen

FN:s Universal Periodic Review-process (UPR) är en återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga medlemsstater i FN. Till skillnad från sedvanlig konventionsgranskning utförs UPR-granskningen inte av opolitiska experter utan av andra stater. UPR-granskningen är en bred granskning som omfattar samtliga konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter.

Detta är den svenska regeringens nationella rapport till FN om uppföljningen av de rekommendationer som Sverige erhöll vid den senaste granskningen i januari 2015. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18