Fysioterapeuters ansvar för patienter utsatta för våld i nära relation

Information om publikationen

Artikel i tidskriften Fysioterapi, nr 5, 2019. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18