Making Just Rights? Mainstreaming Women's Human Rights and a Gender Perspective

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2004
  • Författare: Sari Kouvo
  • Avsändare: Uppsala universitet
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Sedan bildandet 1945 har FN etablerat sig som en av de viktigaste internationella aktörerna inom folkrättsliga frågor. Trots framgångar med att stärka mänskliga rättigheter har FN kritiserats för brister i implementeringen vad gäller kvinnors rättigheter. Denna avhandling analyserar FN:s strategier för att arbeta med jämställdhetsfrågor, framförallt ”gender mainstreaming”, eller jämställdhetsintegrering. Även om jämställdhetsintegrering är framgångsrikt till viss del kritiserar Kouvo hur stereotypa föreställningar om ”kvinnor” och ”kvinnlighet” reproduceras, vilket i förlängningen riskerar att hämma kvinnors mänskliga rättigheter.

Senast uppdaterad: 2021-11-18