Hatbrott 2018. Statistik över polisanmälda brott med identifierade hatbrottsmotiv.

Rapport 2019:13

Information om publikationen

I rapporten presenteras statistik över polisanmälda brott 2018 där Brottsförebyggande rådet (Brå) har identifierat ett hatbrottsmotiv.

Under 2018 identifierade Brå nästan 7 090 polisanmälda brott med hatbrottsmotiv. Det är en ökning med 11 procent sedan 2016, och 29 procent sedan 2013. Störst ökning syns för brott med antisemitiska motiv samt motivet som rör sexuell läggning.