Hedersmord : tusen år av hederskulturer

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2005
  • Redaktör: Kenneth Johansson
  • Typ: Antologi
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Föreställningar kring heder och ära har varit av central betydelse i människors liv i de nordiska länderna i äldre tid. Hedern och äran utgjorde ett konkret personligt kapital som kunde förmeras eller förvanskas. Hedersföreställningarna var kulturellt tvingande koder som ingen kunde sätta sig över eller ställa sig utanför utan förödande följder. Dagens uppmärksammade hedersmord utspelar sig mitt i det moderna samhället och i bjärt kontrast till dominerande tankestrukturer om jämställdhet mellan könen och hävdandet av individens sexuella självbestämmanderätt och frihet. Men koderna om heder och ära verkar på samma tvingande sätt som förr och får förödande följder både för dem som utför dåden och för den som drabbas samt för hela familjer och samhällen.

Denna antologi syftar till att tydliggöra likheter och skillnader mellan dåets och nuets kulturella koder samt följa hederskulturens historia fram till idag. I centrum för antologin står det hedersrelaterade våld som riktas mot kvinnor.

Senast uppdaterad: 2021-11-18