Europarådet GREVIO:s rekommendationer till Sverige på svenska

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Europarådet, GREVIO
  • Typ: Granskning
  • Antal sidor: 7

Information om publikationen

Europarådet har publicerat sin första granskning av hur Sverige uppfyller sina åtaganden enligt organisationens konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. 

I granskningen lämnar expertgruppen GREVIO sammanlagt 41 rekommendationer till Sverige, varav ett antal är särskilt starka, det vill säga att Sverige enligt GREVIO omedelbart bör åtgärda vissa brister. 

I detta dokument listas GREVIOS rekommendationer till Sverige översatta till svenska. 

Se också kunskapsbankens ämnesguide om Istanbulkonventionen

Senast uppdaterad: 2021-11-18