Sexuell människohandel. En fråga om tillgång och efterfrågan.

Rapport 2008:24

Information om publikationen

Denna rapport riktar fokus på sexuell människohandel i Sverige med utgångspunkt i två perspektiv: tillgång och efterfrågan. Genom att hela traffickingkedjan skildras – från rekryteringen av kvinnor i ursprungsländerna fram till mötet med de svenska sexköparna – har också förslag på brottsbekämpande strategier och metoder formulerats som täcker hela verksamheten. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18