Metodstöd i arbetet med personer utsatta för ekonomiskt våld i nära relation

Information om publikationen

Länsstyrelsen Västmanlands metodstöd om arbetet med personer som utsatts för ekonomiskt våld ger en bild av hur det ekonomiska våldet ser ut, och vad som gäller vid bedömning av ekonomiskt bistånd och samtidig utsatthet för våld. Juridiska aspekter som har betydelse i en relation samt vid en separation och tiden därefter gås igenom, samt information om vilken hjälp som finns att få om man blivit skuldsatt.

Senast uppdaterad: 2021-11-18