Heder och samhälle. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • ISBN: 9789187789328
  • Författare: Rúna Í Baianstovu, Hanna Cinthio, Jan-Magnus Enelo, Sofia Strid, Emmie Särnstedt Gramnaes
  • Avsändare: Örebro universitet
  • Läs mer: Libris, SwePub

Information om publikationen

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt problem som drabbar individer på ett flertal sätt. I den här boken beskrivs det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning och karaktär samt hur hjälpinsatser ges och tas emot. Problematikens samhälleliga grogrund förstås och förklaras genom begreppen inneslutning och mobilitet.

Boken bygger på en studie som i sin tur består av kvalitativa och kvantitativa delstudier och har gjorts på uppdrag av Stockholms, Göteborgs och Malmö stad 2017–2018. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18