Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer.

Rapport 2008:25

Information om publikationen

Det finns stora skillnader mellan olika polismyndigheter i hur stor andel av anmälningarna om våld mot kvinnor i nära relationer som klaras upp. Brå har gått igenom 600 förundersökningar från fyra polismyndigheter. Genomgången visar att ju mer systematiskt man arbetar med utredningarna, desto högre är personuppklaringen. Brå bedömer att andelen personuppklarade ärenden i riket skulle kunna öka från omkring 28 procent i dagsläget till mellan 40 och 50 procent. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18