Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026

Information om publikationen

Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, Kriminalvården, Region Stockholm, Stockholms stad och Storstockholm har enats om att arbeta utifrån en ny gemensam strategi och handlingsplan för Stockholms län.

Strategin innehåller mål som beskriver vad som behöver uppnås för att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld. Handlingsplanen konkretiserar vilka åtgärder som är nödvändiga. Den beskriver både myndighetsgemensamma satsningar och förtydligande kring respektive aktörs åtagande.

Se också publikationen i kunskapsbanken "Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2022" 

Senast uppdaterad: 2021-11-18