Moral i rätten : utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997–2017

Information om publikationen

I avhandlingen undersöks hur text och tal om heder utvecklats i den svenska rätten sedan ordet "hedersmord" började användas för ungefär tjugo år sedan. Hur beskrivs heder i lagstiftarens policydokument och i domstolsprotokoll? Hur förhandlas olika förståelser av heder mellan olika parter under polisförhör och i rättssalen?

Senast uppdaterad: 2021-11-18