Gender equality : Women’s rights in review 25 years after Beijing

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: UN Women
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

En rapport från UN Women som lanserades i samband med Internationella kvinnodagen 8 mars 2020. Rapporten är en djupgående analys av hur implementeringen av Beijing-plattformen har tagit sig uttryck. Beijing Platform for Action antogs 1995 och är fortfarande världens mest omfattande agenda för jämställdhet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18