Nationell kartläggning. Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019

Information om publikationen

En majoritet av landets kommuner behöver förbättra sitt arbete vad gäller hanteringen av ärenden rörande bortförda barn och vuxna. Det visar den nationella kartläggning av bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta som det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland genomfört.

I slutet av 2019 gav Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag till SCB att genomföra en enkätundersökning på temat bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning och omfattade två enkäter, en till socialtjänstförvaltning och en till utbildningsförvaltning, i samtliga 290 kommuner.

43 av 192 kommuner som svarade på socialtjänstenkäten uppgav att de hade kännedom om bortförda personer under 2019. Sammanlagt rör det sig om 199 personer, varav 86 procent barn. I samma enkät framkom att 27 av 192 kommuner hade kännedom om barn som uppges vara gifta, till det sammanlagda antalet av 36 barn. Eftersom drygt 30 procent av landets kommuner (såväl stora som små) inte har svarat på enkäterna, kan vi anta att det finns ett betydande antal bortförda personer och barn som uppges vara gifta som varken omfattas av enkätresultaten eller har uppmärksammats av ansvariga förvaltningar inom kommunerna.

Senast uppdaterad: 2021-11-18