Tydliga könsskillnader i ungdomars utsatthet för våld : Också stora skillnader mellan olika studier

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2010
  • Författare: Helena Blom, Ingela Danielsson, Gun Heimer, Ulf Högberg, Carin Nilses
  • Avsändare: Umeå universitet
  • Typ: Artikel
  • Läs mer: SwePub

Information om publikationen

Artikel i Läkartidningen nr 18, 2010. 

Ungdomar är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Den rapporterade förekoms­ten av våld skiljer sig betydligt mellan olika undersökningar. Unga kvinnor utsätts oftare för psykiskt och sexuellt våld, medan unga män oftare blir utsatta för fysiskt våld. De unga kvinnorna uppger att de mår sämre av våldet än de unga männen. Ungdomars utsatthet för våld kan vara en orsak till ökad psykisk ohälsa hos framför allt unga kvinnor. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18