Gender-specific measures in anti-trafficking actions

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: European Institute for Gender Equality (EIGE)
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

Människohandel för sexuella ändamål är den vanligast förekommande formen av människohandel i EU. Det är en form av könsbaserat våld som oproportionerligt drabbar kvinnor. Inom EU är 95 procent av de registrerade offren för sexuell exploatering kvinnor och flickor. Detta framkommer i rapporten från det Europeiska institutet för jämställdhet, EIGE. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18