Kartläggning av brott i nära relation och sexualbrott. Polisområde Fyrbodal

Information om publikationen

Rapporten undersöker faktorer bakom anmälda relationsbrott och sexualbrott, samt mönster som kännetecknar gärningspersoner och offer, i polisområde Fyrbodal. Kartläggningen bygger på en teoretisk översyn av tidigare forskning, samtal med företrädare inom polisen och med externa aktörer och en analys av polisiär data. 224 relationsärenden och 204 sexualbrottsärenden har analyserats.

Kartläggningen visar att ekonomiska konflikter, även bland par som har det gott ställt, pekas ut som en vanlig orsak till polisanmälda brott i nära relationer.

Kartläggningen visar också att både sexuellt våld och digitala sexualbrott är mer vanligt förekommande bland unga. Det är vanligt med psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar och drogmissbruk hos både målsägande och misstänkt. Kunskapen om vad som är brottsligt är ofta låg hos både gruppen målsägande och gruppen misstänkt. Vad som upplevs som samtycke skiljer sig ofta åt.

I arbetet med kartläggningen har det framkommit att polisens brottskodning hanteras på olika sätt och det förekommer felkodningar, vilket försvårar jämförelser över tid och påverkar statistiskt underlag.

Senast uppdaterad: 2021-11-18