Dödligt våld och psykisk ohälsa.

Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård

Information om publikationen

Det är cirka sju gånger vanligare att gärnings­personer vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är framför allt med anledning av olika beroendediagnoser som gärningspersoner vid dödligt våld haft kontakt med psykiatrin året före brottet. Näst vanligast är ångestsyndrom.

Det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någon i familjen, men som inte är en partner. 

I Brottsförebyggande rådets material hade en betydligt mindre andel av de män som begått dödligt partnervåld vårdats i psykiatrisk slutenvård året före brottet (10 procent) jämfört med motsvarande andel av kvinnorna (25 procent). Också jämfört med manliga förövare av annat dödligt våld är allvarlig psykisk ohälsa som krävt sjukhusvård mindre vanlig hos män som dödat sin partner. 

Den större psykiska ohälsan som observeras hos kvinnor som dödat sin partner motsvaras främst av beroendediagnoser, medan män uppvisar en större spridning av olika tillstånd. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18