Gift mot sin vilja

Information om publikationen

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige. I rapporten beskrivs situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. Rapporten belyser även den kompetens som finns hos olika myndigheter, identifierar utvecklingsbehov och lämnar förslag på förebyggande åtgärder.

Senast uppdaterad: 2021-11-18