Trappan modellen för samtal med barn som upplevt våld i familjen

– en utvärdering för metodutveckling. FoU-rapport 2009/3

Information om publikationen

”Trappan-modellen” för individuella krissamtal i tre steg med barn som upplevt våld i sin familj har sedan 1999 fått stor spridning i Sverige. Det primära syftet med denna utvärdering är att bidra till fördjupad kunskap om betydelsen av interventioner enligt Trappan-modellen för barn som upplevt våld i sin familj.

Senast uppdaterad: 2021-11-18