Brottet som urholkar hälsan.

Sexuella övergrepp som orsak till fysiskt och psykiskt lidande

Information om publikationen

"Brottet som urholkar hälsan. Sexuella övergrepp som orsak till fysiskt och psykiskt lidande" är ett av kapitlen i Antologin Sju perspektiv på våldtäkt där Nationellt centrum för kvinnofrid har samlat Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om våldtäkt.

Senast uppdaterad: 2021-11-18