Fokus 20 – Det blir ju bara värre om jag berättar ...

Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer

Information om publikationen

I Fokus 20 undersöker MUCF ungas upplevelser av sexuella trakasserier och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elev- och studenthälsa. 

Materialet ger en tydlig bild av att unga utsätts för sexuella trakasserier, bland annat i sin utbildningsmiljö och att det påverkar deras hälsa. Bilden visar också att utbildningsmiljön inte slutar i skolan utan fortsätter utanför i till exempel sociala medier. Det framkommer också att unga inte känner sig trygga i vad som händer om de vill anmäla händelsen.

Rapporten bygger på MUCF:s nationella ungdomsenkät samt fokusgruppsintervjuer med unga i åldrarna 14–30 år och med personer inom stödfunktioner kopplade till utbildningsmiljön.

Senast uppdaterad: 2021-11-18