Men, masculinities and intimate partner violence

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • ISBN: 9780367234898
  • Redaktör: Margunn Bjørnholt, Floretta Boonzaier, Lucas Gottzén
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris
Senast uppdaterad: 2021-11-18