Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor (2020:10)

Information om publikationen

Denna rapport redovisar Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att inventera effektiva arbetssätt för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor (Regeringsbeslut S2018/03926/JÄM). Fokus har varit på aktörer som möter flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning, eller lever med risk för att bli utsatta, samt på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.

Senast uppdaterad: 2021-11-18