Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020)

as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Europakommissionen
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 18

Information om publikationen

I denna rapport från EU-kommissionen till Europaparlamentet och Europarådet slår man fast att 75 procent av offren för människohandel i EU utgörs av kvinnor och flickor. I majoriteten av fallen handlar det om människohandel för sexuella ändamål. Över hälften av offren för människohandel för sexuella ändamål är EU-medborgare.

Senast uppdaterad: 2021-11-18