Genväg till forskning. Våld i samband med prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Författare: Anna Hall
  • Avsändare: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
  • Typ: Kunskapsöversikt
  • Antal sidor: 22

Information om publikationen

Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt relevans för praktiker.

Senast uppdaterad: 2021-11-18