To prevent sexual violence against women, we need to know more about those who become victims

Information om publikationen

Inledande artikel i tidskriften Journal of Public Health, nummer 3, 2021, med särskilt fokus på våld mot kvinnor och mot unga.

Redaktörer för numret är Steven Lucas och Gun Heimer, institutionen för kvinnors och barns hälsa och Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2021-11-18