Hbtq-personers erfarenheter av stöd efter att ha utsatts för våld i en nära relation

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Författare: Russell Turner, Anjelica Hammersjö
  • Avsändare: Göteborgs stad
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

Det övergripande syftet med den här studien är att öka kunskapen om hbtq-personers erfarenheter av att söka stöd efter att ha utsatts för våld i en nära relation.

I studien har åtta hbtq-personer som bor eller har sökt stöd i Göteborg intervjuats. Personerna har sökt både informellt och formellt stöd från många olika personer och verksamheter, till exempel familj och vänner, skolkurator, polis, vårdpersonal, telefonstödlinjer och kommunala stödinsatser för våldsutsatta. 

Rapporten visar att intervjupersonerna är osäkra på vilket stöd som är tillgängligt för dem. De är också osäkra på om de kommer att få ett bra bemötande om de söker stöd.

Alla intervjupersoner beskriver kvardröjande konsekvenser av våldet och ett fortsatt behov av stöd, även flera år efter att våldet upphört. Det kan handla om dålig självkänsla, svårigheter med relationer eller självskadebeteende.    

Studien har genomförts av FoU i Väst, Göteborgsregionen på uppdrag av Göteborgs stad.

Senast uppdaterad: 2021-11-18