“At Least I Tried” : Swedish Police Officers’ Experiences of Meeting with Women Who Were Raped

Information om publikationen

Artikel i tidskriften Journal of Police and Criminal Psychology (2021). 

I studien ”At least I tried” från Göteborgs universitet analyseras polisers erfarenheter av att möta kvinnor som anmäler våldtäkt. Poliserna uttrycker ett stort engagemang, men tycker att de arbetar i motvind på grund av bristande stöd och resurser. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18