Sexual violence : epidemiology, treatment and health care access

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • ISBN: 9789180162128
  • Författare: Gita Rajan
  • Avsändare: Karolinska institutet
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris, SwePub

Information om publikationen

Avhandlingen undersöker hur sjukvårdsbehoven och tillgången till sjukvård ser ut i Sverige för personer som utsatts för sexualbrott.

Resultaten visar på stora sjukvårdsbehov hos sexualbrottsutsatta, där över 90 procent av patienter som sökt vård på en specialistklinik för vård efter sexuella övergrepp hade symtom på PTSD. Resultaten visar också att tillgången till god vård för personer som utsatts för sexualbrott är mycket begränsad. 82 procent av patienterna som sökte vård på specialistkliniken upplevde att de inte hade fått sina behov tillgodosedda i vården. 

En ny metod för behandling av posttraumatiskt stressyndrom presenteras också i avhandlingen. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18