Anna Berglund

Anna Berglund, Anna Berglund

Titel: Med.dr, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi

Presentation

Anna Berglund har tidigare huvudsakligen forskat inom mödrahälsovård och graviditetsövervakning. Hon har arbetat nationellt med riktlinjer och vårdprogram inom mödrahälsovården, bland annat om att fråga gravida kvinnor om utsatthet för våld.

Hon var projektledare för rapporten Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen (NCK-rapport 2010:4) som behandlar hur frågor om våldsutsatthet ska införlivas i sjukhistorien hos kvinnor som söker hälso- och sjukvård. Rapporten är en del i uppdraget från regeringen att förhindra mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Anna Berglund ingick i projektgruppen för rapporten om Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (NCK-rapport 2013:1) som publicerades under 2013. Hon har vidare tagit fram en kunskapsöversikt om förekomst av våldsutsatthet internationellt och i Sverige samt en sammanfattning av forskningsläget beträffande kopplingar till ohälsa inom ramen för arbetet med rapporten Våld och hälsa (NCK-rapport 2014:1). Hon har även deltagit i revision av NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor  Samhällets ansvar samt blivit anlitad som författare i andra läroboksprojekt.

Publikationer i urval

Berglund, Anna & Witkowski, Åsa (2019) "Vårdens ansvar". I Heimer, Björck, Albért & Haraldsdotter (red): Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur. 

Berglund, Anna & Lindmark, Gunilla (2016) "Preconception health and care (PHC)—a strategy for improved maternal and child health". Upsala Journal of Medical Sciences,121:4, 216-221.

Berglund, Anna & Heimer, Gun (2016) "Att ha varit utsatt för våld ökar risken för ohälsa senare i livet". Läkartidningen, vol 113, 2016. 

Drevin J, Stern J, Annerbäck EM, Peterson M, Butler S, Tydén T, Berglund A, Larsson M, Kristiansson P. "Adverse childhood experiences influence development of pain during pregnancy". Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 Aug;94(8):840-6. 

Nationellt centrum för kvinnofrid, Kunskapsbanken (2014) Studier av våldsutsatthet internationellt och i Sverige – en forskningsöversikt

Nationellt centrum för kvinnofrid (2013) Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Berglund, Anna & Heimer, Gun (2011) "Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste bli rutin" i Läkartidningen, vol. 108(42), 2011, s. 2082. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2011) Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18