Unga, sex och internet efter #metoo

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • ISBN: 978-91-86759-50-6
  • Avsändare: Stiftelsen allmänna barnhuset
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 124

Information om publikationen

Den här rapporten beskriver resultaten från den fjärde nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Gymnasieelever har fått svara på frågor om utsatthet under hela uppväxten. I studien uppgav var fjärde elev att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Sist undersökningen genomfördes 2014 var det var femte elev. Flickor var betydligt mer utsatta än pojkar, drygt var tredje flicka uppger att hon varit utsatt för övergrepp under sin uppväxt. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18