Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008.

SOU 2010:49

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2010
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)

Information om publikationen

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur förbudet, som har varit i kraft i drygt tio år, fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Senast uppdaterad: 2021-11-18