Youth Intimate Partner Violence in Sweden

: Prevalence and Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Romantic Relationships

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • ISBN: 9789179114350
  • Författare: Sibel Korkmaz
  • Avsändare: Stockholms universitet
  • Typ: Avhandling
  • Antal sidor: 149
  • Läs mer: Libris
Senast uppdaterad: 2021-11-18