Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021

– Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Information om publikationen

I den här rapporten redovisas de övergripande resultaten från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2007–2021. I rapporten sammanfattas resultat från undersökningen, uppdelat på frågeområdena utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas kontakter med rättsväsendet.

Av de 200 000 personer som ingick i urvalet till NTU 2021 var det cirka 74 000 personer som deltog.

Senast uppdaterad: 2021-11-18