Barn som bevittnat våld. Prop. 2005/06:166

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2006
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Proposition

Information om publikationen

I propositionen föreslår regeringen att det ska slås fast i socialtjänstlagen att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Regeringen lämnar också förslag om att barn som bevittnar ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person ska ha rätt till brottsskadeersättning från staten.

Senast uppdaterad: 2021-11-18