Genväg till forskning. Övergrepp mot äldre

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Författare: Johanna Simmons
  • Avsändare: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
  • Typ: Kunskapsöversikt
  • Antal sidor: 28

Information om publikationen

Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt relevans för praktiker.

Denna publikation är en selektiv genomgång av aktuell forskning om våld mot äldre. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18