Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Dir. 2021:98)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Kommittédirektiv
  • Antal sidor: 8

Information om publikationen

Inom såväl hälso- och sjukvården som i den privata sfären förekommer det att flickor eller kvinnor utsätts för så kallade oskuldskontroller och att oskuldsintyg utfärdas. Det finns dessutom kliniker som erbjuder hymenoperationer, ett kirurgiskt ingrepp i underlivet som ska bidra till att en blödning uppstår vid samlag. Motivet är inte medicinskt utan ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck som syftar till att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet.

Regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att se över hur skyddet mot denna typ av otillbörliga kontroller av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas. Utredaren ska även föreslå vilka förändringar i lagstiftningen som bör göras med anledning av detta.

I uppdraget ingår också att se över om underlåtenhet att anmäla eller på annat sätt avslöja äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott ska kriminaliseras.

Senast uppdaterad: 2021-11-18