Polisanmälda hatbrott 2020.

En sammanställning av de ärenden som hatbrottsmarkerats av polisen

Information om publikationen

I Polisanmälda hatbrott 2020 redovisas dels de anmälda brott från 2020 som har hatbrottsmarkerats av polisen, dels omfattningen och karaktären av de hatbrott som Brå identifierat i dessa anmälningar.

Senast uppdaterad: 2021-11-18