Målsägare vid brottsanmälan 2014–2020.

Övergripande statistik för utvalda brottstyper riktade mot person

Information om publikationen

I den här rapporten presenteras statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2020, för en delmängd brott som riktats mot person.

För brottet misshandel, var det vanligast för både kvinnor och män att ha varit målsägare för ett enda misshandelsbrott. Kvinnor och flickor blev dock oftare än män och pojkar registrerade som målsägare i två eller fler fall av misshandelsbrott. Bland kvinnor och flickor hade 22 procent blivit registrerade som målsägare för två brott eller fler, och av dessa hade 4 procent blivit registrerade för fyra brott eller fler. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18