Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation

Information om publikationen

Länsstyrelsen Västmanland och Mälardalens Högskola har tillsammans med länets socialtjänst, beroendevård samt kriminalvård genomfört studien ”Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation”.

Studiens resultat visar att målgruppen har en högre utsatthet för våld och kränkningar i nära relationer jämfört med kvinnor generellt. Nära hälften av de deltagande kvinnorna har varit utsatta för grovt våld och fyrtio procent har fått skador som krävt akutvård. Sexuellt våld var vanligt förekommande, nära hälften av kvinnorna uppgav att de har fått skador vid sexuellt umgänge. Nästan alla, nittiosex procent av kvinnorna, har utsatts för verbala kränkningar. Några av kvinnorna har fått insatser för sin våldsutsatthet, det kan exempelvis vara stödsamtal. Samtliga har fått insatser för sitt missbruk och majoriteten var väldigt nöjda med socialtjänstens insatser.

Senast uppdaterad: 2021-11-18