Bra behöver bli bättre. Om Sverige och Istanbulkonventionen

Information om publikationen

Bra behöver bli bättre är ett material om Sverige och Istanbulkonventionen, Europa­rådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Council of Europe Con­vention on preventing and combating violence against women and domestic violence).

Senast uppdaterad: 2021-11-18