Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018–2021

Information om publikationen

Socialstyrelsen har utrett 75 ärenden där barn och vuxna avlidit till följd av brott under åren 2018 till och med 2021. Utredningarna blottar stora brister i samhällets skyddsnät. Trots att brottsoffer och gärningspersoner haft omfattande kontakter med olika samhällsaktörer fick de inte det stöd som behövdes. 

Socialstyrelsen ska under vissa förutsättningar genomföra utredningar när ett barn har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld, eller när en vuxen person har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld av en närstående eller tidigare närstående. Utredningarnas resultat ska rapporteras till regeringen. Detta är Socialstyrelsens sjätte rapport. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18